Spoed – Tandartspraktijk de Groenkamp – Buitenpost

Spoed

Spoed

Buiten de praktijkuren kunt U in geval van spoedeisende hulp de dienstdoende tandarts bereiken op telefoonnummer 0900-8602 . Ook tijdens onze vakantie, tijdens nascholing en bij ziekte kunt U in geval van spoedeisende hulp terecht op dit nummer.

Buiten praktijkuren moet U rekening houden met extra kosten. De behandeling bij Tandartsenspoedpraktijk Groningen moet direct betaald worden. Dit kan per pin of creditcard. Na afloop krijgt u een factuur mee die u bij de zorgverzekeraar kunt indienen.

Onder spoed wordt verstaan:

In het geval van hevige kiespijn adviseren wij u om zo vroeg mogelijk op de dag te bellen.

Een afgebroken kies, te hoge vulling, uitgevallen kroon, scherp stukje of iets met de beugel is geen spoed en kan wachten tot de volgende werkdag.